Smuteční oznámení

1. dubna 2018 v 13:43 | Miroslav Suchý |  Aktuality
Dne 28.3.2018 zemřela ve věku 77 let sestra farářka Jana Šimerová.
Jako farářka působila na Kovánci v letech 1977 - 1984, následně až do roku 2000 jako administrátorka.

 

Velikonoční Bohoslužby

17. března 2018 v 9:50 | Miroslav Suchý |  Bohoslužby
30. března: shromáždění na Velký Pátek s večeří Páně - 15:00 - slouží br. farář Hudec

1. dubna: Boží hod velikonoční s večeří Páně - 9:00 - slouží br. Zelinka

Velikonoční dopis

17. března 2018 v 9:49 | Miroslav Suchý |  Sborové dopisy

Sestry a bratři v Kristu, přátelé sboru,
psaní dopisů je stará disciplína, kryje se prý se vznikem písma. Smyslem psaní listů je předávání informací, případně nějaké oslovení adresátů. Do Nového Zákona se dostalo mnoho takových dopisů a největší část jich pochází od apoštola Pavla, či jeho žáků, kteří psali Pavlovým jménem. Apoštol psal lidem ve sborech, které zakládal, reagoval na sborové dění, odpovídal na dotazy, dával rady, povzbuzoval i napomínal. Jeho dopisy se nakonec ukázaly být vhodné i pro čtení při nedělních shromážděních. Jinak je na tom ale farář, který má napsat dopis celému sboru, jenž mu byl svěřen do péče. Není třeba ho adresovat těm, se kterými se vídá (nejen) o nedělích, které alespoň trochu zná a tuší, co je trápí, a taky jestli a v čem by snad potřebovali povzbudit.

 


Vánoční Bohoslužby

13. prosince 2017 v 23:04 | Miroslav Suchý |  Aktuality
17. prosince: (neděle) 9 hod. - besídka s dětmi ZŠ Katusice
slovem poslouží br. Čestmír Siwek - hudeb. doprovod Marie Kejřová

25. prosince: (Boží hod vánoční) 9 hod. - bohoslužby s vysluhováním VP
ordinovaný presbyter br. Miroslav Zelinka

7. ledna: (neděle) 9 hod. - novoroční bohoslužby s vysluhováním VP
slouží br. farář Jonatan Hudec

Bohoslužby duben 2017

21. března 2017 v 6:49 | Miroslav Suchý
V dubnu se na Kovánci sejdeme k Bohoslužbám následovně:

2.4. - br. farář Hudec od 09:00, následně schůze staršovstva
14.4. - Velký pátek - br. farář Hudec od 17:00
16.4. - br. Zelinka od 09:00

Výroční sborové shromáždění 2017

21. března 2017 v 6:47 | Miroslav Suchý |  Aktuality
V neděli 19.3.2017 se po skončení Bohoslužby konalo výroční sborové shromáždění.

Bratr farář Hudec přednesl zprávy o činnosti sboru v loňském roce, bratr kurátor Šimonek přednesl zprávu o činnosti staršovstva.
Sestra Holoubková pak přednesla zprávy o hospodaření sboru a představila rozpočet sboru na letošní rok.
Všechny přednesené zprávy vzalo shromáždění na vědomí, shromáždění následně také odsouhlasilo navržený rozpočet.
Pro zajištění bezproblémového chodu staršovstvo se volil náhradník do staršovstva, zvolena byla sestra Suchá.
V diskusi se následně debatovalo o návrzích činnosti v letošním roce, plánované akce budou ještě upřesněny.

Výroční sborové shromáždění

6. února 2017 v 17:57 | Miroslav Suchý |  Aktuality
Výroční sborové shromáždění kováneckého sboru se bude konat dne 19.3.2017, všichni členové jsou srdečně zváni.
Zúčastnit se mohou i nečlenové, hlasovací právo mají však pouze členové sboru, kteří přispívají na provoz sboru.

Bohoslužby

6. února 2017 v 17:54 | Miroslav Suchý |  Bohoslužby
Bohoslužby se konají pravidelně každou první a třetí neděli v měsíci od devíti hodin.

V následujícím období konkrétně takto:

19.2. - br. Zelinka
5.3. - br. Siwek
19.3. Bohoslužba spojená s výročním sborovým shromážděním, br. Hudec
2.4. br. Hudec, schůze staršovsta

Ohlédnutí k adventu

12. ledna 2017 v 21:52 | Miroslav Suchý |  Fotogalerie
Jak se již v kováneckém sboru stalo tradicí, v době adventu se koná Bohoslužba s předvánočně laděným vystoupením dětí.
Letos proběhla tato Bohoslužba v kostele a kdo se přišel podívat, určitě nelitoval.
Pro připomenutí několik fotografií....


Bohoslužby v listopadu a prosinci

6. listopadu 2016 v 21:27 | Miroslav Suchý |  Bohoslužby
V listopadu se sejdeme k Bohoslužbám dne 20. listopadu, sloužit bude bratr farář Jonatan Hudec. Po skončení Bohoslužby se sejde schůze staršovstva.

V prosinci se pak sejdeme:
4. prosince, slouží bratr farář Jonatan Hudec
18. prosince, slouží bratr farář Čestmír Siwek, součástí této Bohoslužby bude také dětská vánoční slavnost ZŠ Katusice
25. prosince, slouží bratr Miroslav Zelinka, s vysluhováním Večeře Páně

Další články