Vánoční Bohoslužby

13. prosince 2017 v 23:04 | Miroslav Suchý |  Aktuality
17. prosince: (neděle) 9 hod. - besídka s dětmi ZŠ Katusice
slovem poslouží br. Čestmír Siwek - hudeb. doprovod Marie Kejřová

25. prosince: (Boží hod vánoční) 9 hod. - bohoslužby s vysluhováním VP
ordinovaný presbyter br. Miroslav Zelinka

7. ledna: (neděle) 9 hod. - novoroční bohoslužby s vysluhováním VP
slouží br. farář Jonatan Hudec
 

Bohoslužby duben 2017

21. března 2017 v 6:49 | Miroslav Suchý
V dubnu se na Kovánci sejdeme k Bohoslužbám následovně:

2.4. - br. farář Hudec od 09:00, následně schůze staršovstva
14.4. - Velký pátek - br. farář Hudec od 17:00
16.4. - br. Zelinka od 09:00

Výroční sborové shromáždění 2017

21. března 2017 v 6:47 | Miroslav Suchý |  Aktuality
V neděli 19.3.2017 se po skončení Bohoslužby konalo výroční sborové shromáždění.

Bratr farář Hudec přednesl zprávy o činnosti sboru v loňském roce, bratr kurátor Šimonek přednesl zprávu o činnosti staršovstva.
Sestra Holoubková pak přednesla zprávy o hospodaření sboru a představila rozpočet sboru na letošní rok.
Všechny přednesené zprávy vzalo shromáždění na vědomí, shromáždění následně také odsouhlasilo navržený rozpočet.
Pro zajištění bezproblémového chodu staršovstvo se volil náhradník do staršovstva, zvolena byla sestra Suchá.
V diskusi se následně debatovalo o návrzích činnosti v letošním roce, plánované akce budou ještě upřesněny.
 


Výroční sborové shromáždění

6. února 2017 v 17:57 | Miroslav Suchý |  Aktuality
Výroční sborové shromáždění kováneckého sboru se bude konat dne 19.3.2017, všichni členové jsou srdečně zváni.
Zúčastnit se mohou i nečlenové, hlasovací právo mají však pouze členové sboru, kteří přispívají na provoz sboru.

Bohoslužby

6. února 2017 v 17:54 | Miroslav Suchý |  Bohoslužby
Bohoslužby se konají pravidelně každou první a třetí neděli v měsíci od devíti hodin.

V následujícím období konkrétně takto:

19.2. - br. Zelinka
5.3. - br. Siwek
19.3. Bohoslužba spojená s výročním sborovým shromážděním, br. Hudec
2.4. br. Hudec, schůze staršovsta

Ohlédnutí k adventu

12. ledna 2017 v 21:52 | Miroslav Suchý |  Fotogalerie
Jak se již v kováneckém sboru stalo tradicí, v době adventu se koná Bohoslužba s předvánočně laděným vystoupením dětí.
Letos proběhla tato Bohoslužba v kostele a kdo se přišel podívat, určitě nelitoval.
Pro připomenutí několik fotografií....


Bohoslužby v listopadu a prosinci

6. listopadu 2016 v 21:27 | Miroslav Suchý |  Bohoslužby
V listopadu se sejdeme k Bohoslužbám dne 20. listopadu, sloužit bude bratr farář Jonatan Hudec. Po skončení Bohoslužby se sejde schůze staršovstva.

V prosinci se pak sejdeme:
4. prosince, slouží bratr farář Jonatan Hudec
18. prosince, slouží bratr farář Čestmír Siwek, součástí této Bohoslužby bude také dětská vánoční slavnost ZŠ Katusice
25. prosince, slouží bratr Miroslav Zelinka, s vysluhováním Večeře Páně

Výroční sborové shromáždění

9. března 2016 v 20:33 | Miroslav Suchý |  Aktuality
V neděli 6.3.2016 jsme se po Bohoslužbě sešli k výročnímu sborovému shromáždění.

Shromáždění vedl bratr farář Hudec, který také za staršovstvo přednesl zprávu o činnosti sboru v roce 2015.Tuto zprávu vzali přítomní členové sboru bez připomínek na vědomí.

Sestra Holoubková přednesla zprávu o hospodaření sboru v loňském roce. Všechny položky účetnictví byly řádně odkontrolovány sestrami Folprechtovou a Kratochvílovou, účetnictví bylo shledáno bez závad.
Také tuto zprávu přítomní členové sboru vzali na vědomí.

Dále se diskutovalo o návrhu předloženého rozpočtu na letošní rok. Rozpočet byl s drobnou úpravou vzešlou z diskuse následně také schválen.

Další diskuse probíhala na téma plánované činnosti sboru v tomto roce.

Shromáždění bylo zakončeno společnou modlitbou.

Bohoslužby v březnu

21. února 2016 v 20:36 | Miroslav Suchý |  Bohoslužby
V měsíci březnu se sejdeme k Bohoslužbám trochu v jiných termínech, než je obvyklé.
Důvodem jsou Velikonoční svátky.

Bohoslužby se tedy v březnu konají následovně:

6.3. Bohoslužba od 09:00, taktéž se koná výroční sborové shromáždění

25.3. Bohoslužba na Velký pátek, koná se od 15:00, bude vysluhována Večeře Páně
27.3. Bohoslužba od 09:00, vysluhování Večeře Páně

V obvyklou třetí neděli v měsíci se tedy březnu na Kovánci k Bohoslužbá nesejdeme.

Vánoční pozdrav

25. prosince 2015 v 15:05 | Miroslav Suchý |  Aktuality
Požehnané svátky Vánoční a v novém roce jen to dobré přejeme z Kovánce všem lidem dobré vůle!

A děkujeme všem za přízeň, v závěru letošního roku se podařilo opravit podlahu v modlitebně a vyměnit okna na faře. Podívejte se na fotografie...

Těšíme se na shledanou při první Bohoslužbě v roce 2016 - 3. ledna v devět hodin ráno.


Další články