Advent 2011

12. února 2012 v 15:34 | Miroslav Suchý |  Sborové dopisy
Sborový dopis, advent 2011

Vážení přátelé, sestry a bratři, příznivci evangelického kostela na Kovánci,

v závěru roku bychom Vám všem chtěli poděkovat za přízeň, kterou jste nám projevili svojí podporou morální, duchovní i finanční. Radostně konstatujeme, že se podařilo dokončit vnější opravu věže, jsou již nasazeny okenice a rovněž všechna tři okna byla opravena. Zahájená oprava hřbitovní zdi bude dokončena na jaře příštího roku.
Náš sbor čeká od Nového roku změna. Farář Michal Šimek podal resignaci k 31. prosinci letošního roku, takže své působení na Kovánci uzavírá. Po bohoslužbách v neděli 18. prosince 2011 bude možnost se s ním rozloučit při malém posezení (poslední bohoslužby bude mít na Boží hod vánoční v neděli 25. prosince).
Seniorátní výbor Poděbradského seniorátu během svého prosincového zasedání určí administrátora sboru - faráře některého z okolních sborů.

Nastal čas Adventu - čas očekávání, blíží se čas Vánoc, kdy si opět připomeneme narození Ježíše Krista v Betlémě - světla a naděje pro celý svět:
Izaiášovo proroctví, 11. kap., 1.- 5. a 10. verš: "I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost…V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné."

Advent je doba očekávání. Každý možná očekává něco jiného. Někdo možná už neočekává vůbec nic, nedovede se pro nic nadchnout. Má strach a úzkost, co přinesou následující hodiny a dny či týdny. Jiní lidé mají radost a vše se jim daří a čekají, že vše bude dobré a radostné. Předpovídat, co přijde, může být někdy velmi ošidné. Naše lidské pocity a očekávání vůbec nemusí korespondovat s tím, co se ve skutečnosti na jevišti dějin či v našem životě konkrétně odehraje.
Adventní poselství bible nám však dává jednu podstatnou jistotu uprostřed nejistoty, kterou možná každý z nás prožívá obklopen informacemi o krizi, která opět ožívá a ještě přijde. Příchod Mesiáše se blíží, on určitě přijde. Prorocké slovo Izaiášovo je opřeno o hlubokou zkušenost s tím, jak Hospodin jednal s národem izraelským. Nutno konstatovat, že porušení zákona Hospodinova, jeho nařízení, ale především nedostatek bázně před Hospodinem vedlo k devastaci, porušení práva a spravedlnosti. Izrael a následně i Judsko byli na hlavu poraženi a obyvatelé odvlečeni do zajetí.

Z mohutného stromu slavného království zbyl jenom pařez, jenom kořen, který jak se zdá, byl odsouzen k uschnutí, k zániku.. Nic nenasvědčovalo tomu, že by došlo k oživení. Hospodin však projevil svoji moc a sílu. Z pařezu Jišajova nazvaném po otci krále Davida vzešel malý proutek. Byl však obdařen duchem Hospodinovým, který nového panovníka, Mesiáše, Spasitele, vybavil vším potřebným pro dobré vládnutí. Znovu zavládla moudrost, spravedlnost, právo nebylo něčím, co bylo jen k smíchu. Ti, co se prohřešili - svévolníci - budou potrestáni. Je to varování - Hospodin vše vidí a na nic a na nikoho nezapomene.
I dnes můžeme doufat, že všechny ideály, vše, čemu věříme, vše, co se někdy už v náporu pragmatismu a honbou za materiálními hodnotami zdá jako staré haraburdí, opět přijde ke slovu. To, co je někde zakořeněno, neuschne. Právě adventní doba s sebou nese ono poselství ducha Hospodinova, světla a naděje. Pro mě, moji rodinu a blízké, pro obec, kde bydlím, pro lidi na celém světě. Vždyť pronárody, jak nám prorok Izaiáš připomíná, budou vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům. Zde najdou útočiště a ochranu.

Proutek či kořen Jišajův je podle apoštola Pavla (ep. Římanům 15,12) Ježíš Kristus. Budeme - li si opět o Vánocích připomínat narození Spasitele, můžeme je vidět v perspektivě světla, které pronikne veškeré temnoty zla, beznaděje a nespravedlnosti a dá nám všem novou sílu a naději. Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého (epištola k Římanům 15, 13).

Vyprošujeme Vám všem v tomto čase hojnost Božího požehnání.

Kovánec - Advent 2011

Jan Šimonek, kurátor
Michal Šimek, farář
Marta Holoubková, pokladní

Bohoslužby ve sboru v závěru Adventu a o Vánocích:

16 .12. (pá) - 13,30 hod. - pobožnost - Domov důchodců Dolní Cetno
18. 12 (ne) - 8,30 hod. - dětská vánoční besídka (ve spolupráci ze ZŠ Katusice)
25. 12. (ne) - 8,30 hod. - Boží hod vánoční - bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama