Březen 2012

Velikonoční sborový dopis

26. března 2012 v 21:47 Sborové dopisy
Velikonoce 2012

Milí bratři a sestry,

zdravíme Vás v tomto předvelikonočním čase. Velikonoční svátky nám vždy znovu připomínaji, že žijeme z Ježíše Krista, a ne sami ze sebe. On je naší nadějí. On za nás zemřel i pro nás vstal. V Ježíšově příběhu se naplnilo to, co již dávno ohlašovali proroci:

On nemoci naše vzal, a bolesti naše vlastní on nesl,
my však domnívali jsme se, že jest raněn, a ubit od Boha i strápen.
On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše;
kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.
Iz 53. 4-5


Člověk snad vždy zápasil s bolestí, s nemocí, se svojí vinou a hledal uzdravení, odpuštění a záchranu života. Naše současnost se zdá být v mnohém snadnější, pohodlnější a bezpečnější. I dnes však víme, co je to bolest a nemoc. I nás trápí naše viny. I my se ptáme, jaký má náš život smysl. I my toužíme po odpuštění a po spáse. V našem zmateném světě nás mnozí přesvědčují, že si máme pomoci sami.
Nedejme se ale zmást. Křesťanská víra nás učí něco jiného: Svoji záchranu nemáme ve své ruce. Věříme v Ježíše Krista. K němu se modlíme. On bere naše bolesti na sebe. On uzdravuje naše nemoci. On trpí za naše nepravosti. Věříme, že on je náš Spasitel. Tak rozumíme i Ježíšovu velikonočnímu příběhu, jeho utrpení, smrti na kříži i vzkříšení. Je to příběh oběti pro naši spásu. Kristova oběť tiší naši bolest, uzdravuje naše nemoci, odpouští naše hříchy a zachraňuje nás i ze smrti.


Velikonoční bohoslužby

22. března 2012 v 21:23 | Miroslav Suchý |  Bohoslužby
Velikonoční bohoslužby se na Kovánci konají v těchto termínech:

na Velký pátek (6.4.) v 18 hod. s vysluhováním Večeře Páně
v neděli (8.4.) v 08:30 hod. s vysluhováním Večeře Páně

Obě bohoslužby povede bratr Josef Kejř

Všichni jste srdečně zváni.

Nedělní škola v březnu

1. března 2012 v 21:21 | Miroslav Suchý |  Aktuality
Nedělní škola se v důvodu jarních prázdnin nebude konat první neděli v měsíci, ale bude až 18. 3. 2012.

Téma: Doba postní a aktivity k tomuto tématu.

Všichni jsou srdečně zváni.