Sborový dopis

17. února 2013 v 14:59 | Miroslav Suchý |  Sborové dopisy
Uvnitř článku - po rozkliknutí - naleznete znění sborovného dopisu odesílaného na Hromnice 2013
Milí bratři a sestry, vážení přátelé a příznivci kováneckého sboru!


Nedělí Invocavit 17. února opět vstoupíme do doby postní. Jejím vůdčím motivem je utrpení. I my je chápeme jako něco, co v tomto světě platí, co bývá těžké, nepříjemné a nezřídka je důsledkem i našeho vlastního selhání. My zpravidla hledáme vinu u těch druhých a ve společnosti, v níž žijeme. Právě z ní dnes vidíme vycházet nejrůznější tlaky, které nám ve mnohém pomáhají k šťastnějšímu i snadnějšímu životu, ale současně dovedou i škodit. Např.: konzumní tlak! Přijímáme cokoliv odkudkoliv, nejen zboží každodenní spotřeby, ale i kulturní, civilizační hodnoty. To vše významně ovlivňuje náš život, přináší obrovské množství informací ze všech oborů lidské činnosti. Žasneme nad tímto všeobecným zbohacením, ale také se nám zdá, že toto všecko vědění je zobchodovatelné, že nic nezůstává skryto pohledu globalizovaného chtivého jednotlivce. Asi jen citlivější vědomí individuálních práv a svobod (lidské důstojnosti) nás odlišuje od našich předků a obecně vnímané utrpení, které vzniká všude, kde jsou tato práva porušována.

Ani křesťanství nevnímá utrpení jako cosi samozřejmého, předem daného-fatálního. V biblickém pohledu je lidský život kladný, dobrý a šťastný, i když pomíjivý. V evangeliích se setkáváme s dějinnou postavou Ježíše z Nazareta, který ukazuje lidem, jak by jednal Bůh v jejich životě nejen ve chvílích, kdy jsou obklíčeni hříchem, potupeni, drceni nouzí, nemocí a smrtí, ale také když mají radost a úspěch a sdílejí to s druhými. Ježíš ukazuje nejen příběhy, které vypráví lidem, ale i vlastním jednáním, že i my vlastním utrpením můžeme stát při Bohu v jeho utrpení, když se dokážeme solidarizovat s druhými, zastávat se svých bližních v jejich trápeních, tak jako Ježíš dokázal pomoci jednomu ze dvou, kteří s ním viseli na kříži. Ježíš takto rozděluje i nás: na ty, kteří chtějí jeho příklad vzít vážně a touží po jeho pomoci a na ty, kteří ji vědomě odmítají. Víra je to rozhodující dělítko. Máš ji?

Doba postní nám chce připomenout, že Ježíš žije i mezi námi jako muž s docela určitým posláním, bez vnějšího zajištění (restitucí) jako trpící člověk, který soucítí s každým trpícím dnes, a tak nás učí, jak rány života snášet a jak jiným pomáhat jejich utrpení překonávat a nad utrpením vítězit. Je tu opět čas se nad tím zamyslit.

Josef Kejř

Dovolte, abychom Vás ve stručnosti informovali o dění ve sboru v roce 2012. V uplynulém roce došlo k několika

významným změnám v našem sboru. Bratr farář Michal Šimek podal rezignaci na funkci kazatele sboru ke dni

31. 12. 2011 - jsme mu vděčni za jeho velké pracovní nasazení, týkající se oprav kostela.

V lednu 2012 převzal sbor administrátor Václav Hurt - farář v Mladé Boleslavi (do července 2012). V souvislosti s touto změnou proběhla 1. dubna 2012 volba, ve které byl zvolen bratr farář Josef Kejř jáhnem ve funkci kazatele sboru. V červenci převzal sbor administrátor Emanuel Vejnar - farář v Lysé nad Labem, který v této funkci působí dodnes. Na schůzi staršovstva 5. srpna byl předsedajícím staršovstva zvolen kurátor sboru

Ing. Jan Šimonek, schůze staršovstva se nyní konají každou 3. neděli v měsíci po bohoslužbách.

Vedle těchto administrativních a personálních změn, jsme dále pokračovali v opravách. Byla opravena hřbitovní zeď, která byla financována z prostředků Středočeského kraje. Tato akce byla ukončena v červenci a finanční náklady činily 486 000.-Kč, naše spoluúčast činila 5% tj. 24 300.-Kč.

Na letošní rok máme v plánu pokračovat v opravách kostela. Rádi bychom provedli rekonstrukci pěti oken v kostele a venkovních dveří za oltářem. Chceme podat žádost o dotaci na MK ČR a Jeronymovu Jednotu.

Výhledově bychom rádi začali i s opravami interiéru kostela. Vše je samozřejmě závislé na finančních možnostech sboru. Vám všem srdečně děkujeme za stálou přízeň a podporu, velmi si toho vážíme, je to pro nás povzbuzení i závazek, se všemi finančními prostředky nakláme účelně a hospodárně.

Členům sboru si dovolujeme připomenout salár za rok 2013 /kdykoliv po celý rok/ a příspěvek na Jeronymovu Jednotu 2013 /do 31. května/. Z prostředků JJ jsou financovány velké opravy kostelů a far, i kováneckému kostelu bylo pomoženo z těchto prostředků.

Srdečně zveme do sborových shromáždění každou 1. a 3. neděli v měsíci vždy od 9.00 hodin. Výroční sborové shromáždění bude v letošním roce v neděli 17. února 2013 v 9.00 hodin.

Vaše staršovstvo

Kovanec, na Hromnice L. P. 2013.

Co nás čeká v první polovině roku 2013:BOHOSLUŽBY ZAČÍNAJÍ v 9.000 hodin, Nedělní škola na faře každou 1. neděli v měsíci3.2.
Bohoslužby
Nedělní škola pro děti
farář Josef Kejř
Mgr. Marta Suchá
17.2.
Výroční sborové shromáždění

farář Emanuel Vejnar
3.3.
Bohoslužby
JK
MS
17.3.
Čtené bohoslužby
ordinovaný presbyter MiroslavZelinka
29.3.(Velký Pátek)
Bohoslužby+Večeře Páně

JK
31.3.(Velikikonoční neděle)
Bohoslužby+Večeře Páně
JK

7.4.
Bohoslužby
JK
MS
21.4.
Bohoslužby

EV
5.5.
Bohoslužby
JK
MS
19.5.(Svatodušní svátky)
Bohoslužby+Večeře Páně
JK
2.6.
Bohoslužby
JK
MS
16.6.
Bohoslužby

JK
30.6.
Čtené bohoslužby

MZ

Změny jsou vyhrazeny a budou avizovány na webových stránkách sboru.


pro informaci : číslo účtu "oprava kostela" 484957369/0800
číslo účtu "provoz sboru" 484377399/0800
(u České spořitelny v Mladé Boleslavi)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama