Říjen 2015

Další - ne tolik viditelná - změna v objektu fary

4. října 2015 v 14:12 | Miroslav Suchý |  Oprava kostela a fary
Fara kováneckého sboru má vybudovanou přípojku k nově budované obecní kanalizaci. Jakmile dojde ke zprovoznění kanalizace, což by mělo být závěrem letošního roku, bude i fara na kanalizaci připojena.

Tato investiční akce není pochopitelně na první pohled na faru a kostel vidět, ale hodně zjednoduší a zpříjemní sborový život, který se z velké části odehrává i v prostorách fary.

Investice do přípojky byly uhrazeny nejen z příspěvků našich členů, ale také díky příspěvkům mnoha dalších příznivců kováneckého sboru.

Bohoslužby v říjnu a v listopadu

4. října 2015 v 14:01 | Miroslav Suchý |  Bohoslužby
V měsících říjnu a listopadu se sejdeme při pravidelných Bohoslužbách každou první a třetí neděli v měsíci, příčemž o vedení Bohslužeb se podělí bratři Hudec a Zelinka

18.10. - br. Zelinka
1.11. - br. Zelinka
15.11. - br. farář Hudec
6.12. - br. farář Hudec