Březen 2016

Výroční sborové shromáždění

9. března 2016 v 20:33 | Miroslav Suchý |  Aktuality
V neděli 6.3.2016 jsme se po Bohoslužbě sešli k výročnímu sborovému shromáždění.

Shromáždění vedl bratr farář Hudec, který také za staršovstvo přednesl zprávu o činnosti sboru v roce 2015.Tuto zprávu vzali přítomní členové sboru bez připomínek na vědomí.

Sestra Holoubková přednesla zprávu o hospodaření sboru v loňském roce. Všechny položky účetnictví byly řádně odkontrolovány sestrami Folprechtovou a Kratochvílovou, účetnictví bylo shledáno bez závad.
Také tuto zprávu přítomní členové sboru vzali na vědomí.

Dále se diskutovalo o návrhu předloženého rozpočtu na letošní rok. Rozpočet byl s drobnou úpravou vzešlou z diskuse následně také schválen.

Další diskuse probíhala na téma plánované činnosti sboru v tomto roce.

Shromáždění bylo zakončeno společnou modlitbou.