Březen 2017

Bohoslužby duben 2017

21. března 2017 v 6:49 | Miroslav Suchý
V dubnu se na Kovánci sejdeme k Bohoslužbám následovně:

2.4. - br. farář Hudec od 09:00, následně schůze staršovstva
14.4. - Velký pátek - br. farář Hudec od 17:00
16.4. - br. Zelinka od 09:00

Výroční sborové shromáždění 2017

21. března 2017 v 6:47 | Miroslav Suchý |  Aktuality
V neděli 19.3.2017 se po skončení Bohoslužby konalo výroční sborové shromáždění.

Bratr farář Hudec přednesl zprávy o činnosti sboru v loňském roce, bratr kurátor Šimonek přednesl zprávu o činnosti staršovstva.
Sestra Holoubková pak přednesla zprávy o hospodaření sboru a představila rozpočet sboru na letošní rok.
Všechny přednesené zprávy vzalo shromáždění na vědomí, shromáždění následně také odsouhlasilo navržený rozpočet.
Pro zajištění bezproblémového chodu staršovstvo se volil náhradník do staršovstva, zvolena byla sestra Suchá.
V diskusi se následně debatovalo o návrzích činnosti v letošním roce, plánované akce budou ještě upřesněny.