Březen 2018

Velikonoční Bohoslužby

17. března 2018 v 9:50 | Miroslav Suchý |  Bohoslužby
30. března: shromáždění na Velký Pátek s večeří Páně - 15:00 - slouží br. farář Hudec

1. dubna: Boží hod velikonoční s večeří Páně - 9:00 - slouží br. Zelinka

Velikonoční dopis

17. března 2018 v 9:49 | Miroslav Suchý |  Sborové dopisy

Sestry a bratři v Kristu, přátelé sboru,
psaní dopisů je stará disciplína, kryje se prý se vznikem písma. Smyslem psaní listů je předávání informací, případně nějaké oslovení adresátů. Do Nového Zákona se dostalo mnoho takových dopisů a největší část jich pochází od apoštola Pavla, či jeho žáků, kteří psali Pavlovým jménem. Apoštol psal lidem ve sborech, které zakládal, reagoval na sborové dění, odpovídal na dotazy, dával rady, povzbuzoval i napomínal. Jeho dopisy se nakonec ukázaly být vhodné i pro čtení při nedělních shromážděních. Jinak je na tom ale farář, který má napsat dopis celému sboru, jenž mu byl svěřen do péče. Není třeba ho adresovat těm, se kterými se vídá (nejen) o nedělích, které alespoň trochu zná a tuší, co je trápí, a taky jestli a v čem by snad potřebovali povzbudit.